BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS

A FŐVÁROS és VIDÉKE ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Cinkota

Cinkotán 1941-ben 184 (2,7 százalék) izraelita és 36 (0,5 százalék) keresztény lakos tartozott a zsidótörvények hatálya alá. 1944 áprilisában a hitközségnek 124 tagja volt, a gondnoki funkciót Goldmann Dezső nádszövő látta el. A neológ közösség a gödöllői hitközség fiókszervezeteként működött. A gettósítás során a cinkotai zsidókat Sashalmon tömörítették, majd június 30-án a budakalászi téglagyárba vitték, ahonnan július 6-a és 8-a között deportálták őket.

  • in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 807-889, Vági Zoltán Végső István

Bejelentkező űrlap

>> Címlap Elveszett Közösségek Központi járás Cinkota